10.21.2016

Գիտակցված և չգիտակցված երջանկություն։ Իրականություն և պատրանք։ Ընտրության իրավունք։ Չընտրելու (ընտրությունից հրաժարվելու) իրավունք։  Ինքնուրույնություն և պատասխանատվություն։ Հարց. «Ինչո՞ւ քաղաքի բնակիչները չեն ապստամբում»։

Սովորողների էսսեների քննարկում։
Հուլիո Կորտասար. «Ժամանակագրություն կեսարի համար»։ Ընթերցանություն։