11.10.2016

Թղթային «Դպիրի» հոդվածների ընթերցում, քննարկում։ Ինչպիսի՞ն է եղել մեր կրթահամալիրը՝ ըստ թղթային «Դպիրների» պարունակած տեղեկության։