11.11.2016

Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոնի առթիվ արվող աշխատանքների ամբողջացում։

  1. Հին «Դպիրներից» հոդվածնրի քննարկում։
  2. Սովորողների՝  Կրթահամալիրի հնաբնակների հետ հարցազրույցների քննարկում։
  3. «Ավետիք Իսահակյանը և Մխիթարյան հայրերը» թեմայով զրույց (հուշերը Ղևոնդ Ալիշանի մասին)։