11.14.2016

Թևավոր խոսքեր և շրջասություններ։ Ինչով են տարբերվում այս կայուն արտահայտությունները դարձվածքներից։ Ինչ են տալիս խոսքին։

Կարդալ Ավ.Իսահակյանի «Երկու արվեստագետ» պատումը։ Գտնել դարձվածքներ, թևավոր խոսքեր կամ շրջասություններ։ Վերլուծել ստեղծագործությունը՝ օգտագործելով մեկական թևավոր խոսք և շրջասություն (օգտվել համապատասխան բառարաններից)։