11.17.2016

Սովորողների էսսեների ընթերցում։ Հոդված։ Հոդվածին ներկայացվող պահանջները.

  • Նախաբան, որտեղ ներկայացվում է հոդվածը գրլու շարժառիթը։
  • Խնդրո առարկան։ Դրա տեսակները։ Կոնկրետ այն առարկան, որի մասին գրելու ենք։
  • Խնդրո առարկայի նկարագրություն և բնութագրում։ Բովանդակության համառոտ ներկայացում։
  • Հատկանիշների շարքում այն հատկանիշի առանձնացում, որի մասին ուզում ենք խոսել։
  • Ամփոփում. ինչ է իրենից ներկայացնում մեր խնդրո առարկան, որն էր բացահայտումը։

Հոդված  գրել էլեկրոնային պարբերականների մասին՝ «Լուսաստղ», «Արևիկ», «Թարգմանիր», «Գրապտույտ» և այլն։