12.01.2016

Բառակազմություն, հնչունափոխություն։ Բառի շեշտափոխության հետ կապված հնչյունափոխություն։

Բառակազմական գործնական աշխատանք

  1. Կատարել բառակազմական երեք տեսակի առաջադրանքները
  2. Ներկայացնել կատարվող հնչյունափոխությունը, որտեղ հնչյունափոխություն կա (օրինակ՝ շիղաձուկ-վաճառք-ձկնավաճառ-(ու-ը)

 

3.Անցած դասին ընտրած թարգմանական աշխատանքների ավարտում, ներկայացում։