12.05.2016 (ամփոփիչ)

10-րդ դասարանի ամփոփիչ աշխատանք լեզվից   Ներբեռնել։