12.06.2016

  1. Սովորողների էսսեների ընթերցում և քննարկում։
  2. Ավ Իսահակյանի ստեղծագործությունների մեջ ընդհանուրը։ Քննարկում։
  3. Իսահակյանի ստեղծագործություններից բառարանի առանձնացում (բառեր, որ հատուկ են Ավ. Իսահակյանի գրչին)։