12.09.2016

  1. Սովորողների էսսեների ընթերցում, քննարկում։
  2. Իսահակյանի ստեղծագործությունների ուսումնասիրությունից ստացած տպավորությունների ամբողջացում։ Իսահակյանի արձակի ոճի քննարկում։ Իսահակյանց սովորածի ամբողջացում։
  3. Բառարանի ընթերցում։ Իսահակյանի բառերի օգտագործմամբ Իսահակյանի դիմանկարի կազմում (գրավոր խոսքի մշակում)։