12.13.2016

Գրավոր խոսքի մշակում. Ավ.Իսահակյանի դիմանկարը.

Նշված կետերը կողմնորոշիչ են։ Հարկավոր է դրանք  ներառելով տեքստ կազմել։ Տեքստի պարտադիր բաղկացուցիչներն են.

 • Նախաբան
 • Բուն տեքստը
 • Վերջաբան

 1. Որ ժամանակների գրող է Իսահակյանը, երբ է ծնվել, ինչ միջավայրում է ձևավորվել։
 2. Որ ստեղծագործություններն էին քեզ հայտնի մինչև այս տարի։ Ի՞նչ կարծիք ունեիր Իսահակյան բանաստեղծի ու գրողի մասին։
 3. Ո՞ր բանաստեղծություններն ուսումնասիրեցիր այս տարի։ Կայի՞ն բանաստեղծություններ, որ արդեն գիտեիր։ Փոխվե՞ց տպավորությունդ այդ բանաստեղծությունից։
 4. Ինչպիսի՞ն է Իսահակյանը՝ ըստ իր բանաստեղծությունների։
 5. Իսահակյանի արձաից ի՞նչ հպավորություն ես ստացել։
 6. Ի՞նչն է ընդհանուր մինչև այժմ կարդացած նովելների մեջ։ Ինչի՞ մասին են դրանք, եթե ընդհանրացրած ասենք (բերել օրինակներ)։
 7. Իսատակյանի արձակը կարդալիս ի՞նչ ես մտածում տեղինակի մասին։
 8. Ընդհանրացրու կարծիքդ, ամփոփիր, մեկ նախադասությամբ բնութագրիր Ավետիք Իսահակյան բանաստեղծին։