10.31.2016+

  • Բառարանի օգնությամբ գրել տրված բառերի բացատրությունները, որ բառը հոմանիշ ունի, նշել նաև հոմանիշը.

բաբան, բագին, բանուկ, բազիլիկ, բազալտ, բարբաջանք, բանդագուշանք, բարձիթողի,բերկրանք, բերրի, բորբ, բոկոտն, բնապաշտ, բռնազբոսիկ, բույր, բուրաստան։

  • 15-20 բառի սահմանում (օժանդակ բայերն ու կապերը՝ չհաշված) նկարագրել և բնութագրել տրված նկարը։poridentidad
  • Կազմիր բացատրագրի տեքստ, որով բացատրում ես, թե ինչու բլոգում անհրաժեշտ նյութերը չունես։
    Բացատրագրին ներկայացվող պահանջները.
  1. Գրել վերնագիրը՝ Բացատրագիր, ինչի՞ համար է բացատրությունը, ով է գրողը (քո անուն-ազգանունը, ընդունողի անուն ազգանունը (տրական հոլովով)
  2. Ներկայացնել խնդիրը, նկարագրել կատարման համար անհրաժեշտ պայմանները
  3. Ներկայացնել այն պայմանները, որոնք խանգարել են կատարմանը (առնվազն երկու պայման)
  4. Վերաբերմունք արտահայտել քո չկատարման նկատմամբ և դիմել հաշվետվությունն ընդունողին՝ որոշակի վերաբերմունքի ակնկալիքով (խնդրում եմ ներեք, հույս ունեմ՝ չեք ընդունի որպես… և այլն)