03.01.2017

Սովորողների շարադրանքների ընթերցում, քննարկում։

Թումանյանի քառյակները։

Աշխատանք խմբերով. ամեն խումբ ընտրում է չորս քառյակ, փորձում են ներկայացնել նկարներով։ Մյուս խմբերը պիտի գուշակեն՝ որ քառյակն է, կամ ինչի մասին է այդ քառյակը։ Հետո անգիր են սովորում։ Տեղում ներկայացնում են իրենց քառյակները։

Ընդհանուր քննարկում. 

  1. Ինչ է քառյակը։ Ամենաբնորոշ առանձնահատկությունը։
  2. Թումանյանի քառյակների մեջ ինչ ընդհանուր բան կա։
  3. Շարադրանք՝ «Թումանյանի քառյակները» թեմայով։