03.10.2017

Կարդում ենք Չարենց, «Տաղ անձնական», «Հեռացումի խոսքեր», «Տաղարան»։ Քննարկումներ, նախապատրաստում չարենցյան թափառումին։