04.05.2017

Կարդում ենք արևմտահայերեն։ Մեծարենց, Դուրյան, Վարուժան։ Սիրված բանաստեղծությունների ընթերցում, քննարկում։