11.04.2016

Կարդում ենք Գրիգոր Զոհրապ. «Ռեհանը», «Դիմակ», «Մագդաղինե»։