04.19.2017

Կարդում ենք Խաչատուր Աբովյան. Անհատական ընթերցումներ, ընթերցված նյութի ներկայացում՝ «Ինչ և ինչքան հասկացա»։