04.26.2017

Նախապատրաստում ապրիլի 29-ի քայլարշավին։ Տեղեկությունների փնտրտուք Չարբախի (և՛ արևմտահայաստանյան, և՛ երևանյան) և Կարմիր բլուրի մասին։

Տեղեկությունների ամբողջացում, հրապարակում բլոգներում և կայքում։