07.11.2016

Կարդում և քննարկում ենք Գրիգոր Զոհրապի նովելները (սովորողի ընտրությամբ)։ Գրում ենք տպավորություններ Զհրապի նովելների մասին։