09.22.2016

Նախադասության երկրորդական անդամներ։ Գոյականական և բայական անդամների լրցումներ։ Գոյականական անդամի լրացում, որոշիչ։ Տրոհվող որոշիչ, որոշչի արտահայտությունը։

Գոյականական անդամի լրացումները և կետադրությունը

Տրված տեքստերից (1, 2) դուրս գրել որոշիչները։ Որտեղ հնարավոր է, այնպես տեղափոխել, որ դրանք տրոհվող դառնան։ Կարծիք գրել Էրիկի և Մարգարիտայի գրառումների տակ։ Հիմնավորել կարծքը՝ հեղինակից մեջբերմամբ։