10.07.2016

Էսսե՝ Բակունցի պատմվածքները կարդալով…

Էսսեին ներկայացվող պահանջները

  • Սկիզբ՝ ընդհանուր ասելիքի ներկայացում, ակնարկում կամ ընթերցողին տրամադրում՝ ընթերցելու (հնարավոր է՝ հակառակն ասել, որ ընթերցողը ժխտելու մղումով գա քո խոսքին)
  • Բուն տեքստը՝ ինչի՞ մասին են ընդհանրապես Բակունցի պատմվածքները, ի՞նչ խմբավորումներ կարելի է անել, որ խմբի մեջ կարող ենք տեղադրել մեր կարդացած պատմվածքները, սրանց բնույթի, ասելիքի, գրելու ձևի ընտրության մասին։
  • Ամփոփում-եզրակացություն՝ ասվածից ինչ է հետևում։

Աշխատանքը հարկավոր է ավարտել դասարանում։

Տանը՝ Կարդալ Հուլիո Կորտասարի «Փոքրիկ դրախտ» պատմվածքը, պատրաստվել քննարկման։