10.17.2016

Դերբայական դարձվածը՝ որպես փոքր կառույց մեծ կառույցի կազմում։ Համեմատությունը սոցիալական կյանքում, քաղաքականության մեջ հանդիպող նման կառույցների հետ։

Առաջադրանք

Գտի՛ր դերբայական դարձվածները, որտեղ պետք է, տրոհիր։ Գտիր դերբայական դարձվածի պաշտոնը նախադասության մեջ։

  • Դպրոցն արձակելուց հետո նույն ճանապարտով պիտի վերադառնամ և էլ երբեք չպիտի տեսնեմ Ձորագյուղը։
  • Ադամն ապշած դիտում էր Լիլիթին, որը, քնքուշ մատները խրելով զամբյուղի մեջ, խաղում էր գոհարների հետ։
  • Շներն իզուր են կաղկանձում թաքնվելով դեզերի մեջ։
  • Գարնան ջրտուքին առվի բանդը սարքելու համար դպրոցի մոտով էր անցնում։
  • Տղան արցունքների միջից ժպտալով մոտեցավ հորը։
  • Գետակի հունն իջնելուց առաջ Սիմոնը երըյու՚ղով շուրջը նայեց։
  • Նա ցերեկը իջևանատան կամարների տակ նստած պայտ էր ծեծում։