10.21.2016

Համեմատում «Ժամանակագրություն Կեսարի համար» և «Քրիստոսի մտերմիկությունը» նովելից «Օրակարգը».

Նկարագրել այն երկու տիպի մարդկանց, որոնք իրենց տամար այս ժամանակագրություններն անում են։

Կատարել սեփական կյանքի ժամանակագրությունը կամ օրակարգը։