11.03.2016

Կարծիք գրել Գրիգոր Զոհրապի նովելների մասին։ Սկսել նովելի ներկայացմամբ, ասել, թե կերպարներից ամեն մեկը ինչ բնավորություն ունի, ասել, թե հեղինակը ինչ է ուզում ասել ընթերցողին, ասել, թե որքանով ենք համաձայն հեղինակի ասածի հետ։ Բերել օրինակներ առօրյա կյանքից։