11.10.2016

Ավ Իսահակյանի արձակը (մանրապատումներ). Ռադիոթատրոնի պատրաստում։ Նյութի ընթերցում, քննարկում, դերաբաշխում։ Նախապատրաստում ձայնագրության։