11.16.2016

Ավ.Իսահակյանի լեգենդները. «Հավերժական սերը»։ Ընթերցանություն։ Պատկերավոր արտահայտությունների առանձնացում։ Չափազանցությունը լեգենդում։ Գնահատել իշխանի անձնազոհությունը։ Ձեր կարծիքով կա՞ հավերժական սեր։ Շարադրանք՝ «Հավերժական սեր. ինչպես եմ հասկանում»։