11.30.2016

Նախագիծ՝ Դեկտեմբերյան օրացույց։

  1. Դեկտեմբեր ամսանվան ծագումը, անհամապատասխանության աղբյուրը։ Հայերեն անվանումը, դեկտեմբերի նկարագիրը։
  2. Դեկտեմբերյան օրացույցի կազմում։ Աշխատանքի բաժանում։