12.12.2016

Դեկտեմբերյան առաջիկա շաբաթվա նշանավոր դեպքերի քննարկում, դրանց հետ կապված պարզաբանունրի մշակում, տեղեկատվության հայթայթում, ձանագրության պատրաստում։