02.07.2017

Գրականություն

Տերյանի «Երկիր Նարիրի» շարքի բանաստեղծությունների շուրջ էսսե. Էսսեին ներկայացվող պահանջները.

  • Տեքստը պետք է նախաբան ունենա։
  • Բուն տեքստի բովանդակությունը պիտի կոնկրետ լինի՝ հաստատված հեղինակից մեջբերումներով։
  • Որպեսզի տեքստը հետաքրքիր լինի, հարկավոր է ներառել ասոցիատիվ համեմատություններ։
  • Տեքստը պիտի նաև ամփոփում-վերջաբան ունենա, որտեղ ամբողջացվում է ասելիքը և որոշակի եզրահանգում կա։

Լեզու

  1. Գտիր տրված բառերի բացատրությունները.

Հաղթանդամ, չքնաղ, խաբեբա, ֆունտ, պարտամուրհակ, բոթաբեր, սնանկանալ, կեղծամ, նենգ, զարհուրելի, փաստաբան, բռնագանձել։

  1. Փորձիր պարզել, թե այդ բառերից ո՞րն է պարզ, որը՝ բաղադրյալ։