03.15.2017

  1. Սովորողների շարադրանքների ընթերցում, քննարկում։
  2. Հայ գրական լեզվի երկու ճյուղերի մասին տեղեկություն։ Մեծարենց. «Երազ օրեր»։ Ընթերցում։ Արևմտահայերենի առանձնահատկությունների ուսումնասիրում։ Բոլոր տողերի արևելահայերենի վերածում։ Նախապատրաստում անգիր սովորելու։
  3. Բանաստեղծության ասոցիատիվ ընկալում. Ինչ զգացմունք է արտահայտում։ Ի՞նչ գույներով կնկարեիր այս բանաստեղծությունը։ Եթե միրգ լիներ, ո՞ր միրգը կլիներ։
  4. Տանը՝ «Երազ օրեր» բանաստեղծությունը սովորել անգիր։

ՀԱՏՈՒԿ

Կարդա՛ «Երազ օրեր»։ բանաստեղծությունը։ Բոլոր անծանոթ բառերի բացատրությունը գտիր։ Ինչի՞ մասին է բանաստեղծությունը. Մեկ նախադասությամբ պատմիր։

Տեղեկություններ գտիր Միսաք Մեծարենցի մասին։