05.03.2017

Կարդա Չարենցի՝ Աբովյանին նվիրված «Դեպի լյառը Մասիս» պոեմը, քեզ անծանոթ բառերի բացատրությունները գտիր, փորձիր բնութագրել Խաչատուր Աբովյանին ըստ Չարենցի։

Հատուկ

  • Կարդա Չարենցի՝ Աբովյանին նվիրված «Դեպի լյառը Մասիս» պոեմը, քեզ անծանոթ բառերի բացատրությունները գտիր։
  • Տեղեկություններ գտիր Դորպատ քաղաքի մասին։
  • Տեղեկություններ գտիր Խաչատուր Աբովյանի կենսագրության մասին։
  • Ո՞վ էր Աբովյանի համար Ֆրիդրիխ Պարրոտը։
  • Պատմելով գրիր «Դեպի լյառն Մասիս»-ը ո՞ւմ և ինչի՞ մասին է։