05.15.2017

  • Կարդա տեքստը, պարզաբանիր, թե ինչ իմաստ ունեն այս տեքստում երամ, չափազանց, կուլտուրա բառերը։
  • Ինչո՞ւ է տեքստը վերնագրված «Գեայի պատասխանը» ի՞նչ կամ ո՞վ է Գեան։ Տեղեկություններ գտիր։
  • Վերաշարադրիր տեքստը՝ վերաբերմունքդ արտահայտելով այս տեղեկության նկատմամբ։

ՀԱՏՈՒԿ

  • Կարդա տեքստը, գտիր քեզ անծանոթ բառերի բացատրությունները։
  • Տեղեկություններ գտիր Գեայի մասին։
  • Կարդացածդ տեքստից եզրակացություն արա՝ ինչն է «բնական աղետների» պատճառը՝ ըստ այս տեքստի։