09.01.2016

Առաջին դաս։ Ծանոթություն նոր սովորողների հետ։ Ավագ դպրոցի մթնոլորտը։ Սովորողի ինքնակրթությունը, ինքնասպասարկումը, դասավանդողի և դասընկերների հետ համատեղ աշխատանքում կարգապահությունը։

Փորձնական աշխատանք՝ ինչ գիտեմ, ինչ եմ հիշում. կատարել

9-երի թեստերից-2