09.02.2016

  1. Բաց նախագծերի ներկայացում։ «Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծը։ Սովորողի ընտրությամբ առարկաների ընտրության կարգը, գրանցումը, դիմումը դպրոցի տնօրենին։
  2. Անհրաժեշտ գրականության և հղումների փաթեթի ստեղծում
  3. Գրականությունը 9-րդ դասարանում։ Զրուց ընթերցանության շուրջ։ Վերլուծական մտածողության առավելությունները։ Գրական նյութը՝ որպես մեդիախոսք։