09.06.2016

Գիր։ Գրի նշանակությունը ընդհանրապես։ Մաշտոցը և գրերի գյուտը։ Մաշտոցի շարականները (ընթերցանություն դասագրքից)։ Գրաբար ընթերցանության տեխնիկան։  Այլ տեղեկություններ Մաշտոցի մասին։

Արտադասարանային. Պատմիչները՝ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին։

Հանձնարարություն.

  1. անգիր սովորել Մաշտոցի շարականներից մի քանիսը
  2. Էսսե գրել՝ «Գիրը և քաղաքականությունը» թեմայով՝ արծարծելով գրերի գյուտը 5-րդ դարում, լեզվի հաստատունությունը՝ ստեղծված գրականության միջոցով, լատինատառ գրելու վտանգները՝ լեզուն պահպանելու գործում։