09.16.2016

Առասպելները Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ

  1. Հայկ և Բել
  2. Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ
  3. Տիգրան և Աժդահակ
  4. Արտաշես և Արտավազդ
  5. Արտաշեսի մահը և Արտավազդի թագավորելը

Խմբային աշխատանք, աշխատանքների ներկայացում։
Տնային հանձնարարություն. Էսսե գրել «Լաւ է կոյր աչօք քան կոյր մտօք» վերնագրով։