09.23.2016

«Սասունցի Դավիթ» էպոսից ընթերցանություն, աուդիոնյութի պատրաստում։