09.27.2016

Հայոց լեզու

«Պատրանքների աշխարհ, թե՞ դառը իրականություն» թեմայո էսսեների ընթերցում, զրույց։ Սովորողների էսսեներից որոշիչների և հատկացուցիչների ընտրում։

Գրականություն

Կոմիտասի բանաստեղծությունների ընթերցում։
Համեմատություններն ու փոխաբերությունները կարդացած բանաստեղծություններում։ Բնորոշել Կոմիտսի բանաստեղծությունները ասոցացնելով մրգի, ըմպելիքի, խաղի հետ։

Տնային. Էսսե գրել՝ «Կոմիտասի երգերը» թեմայով։