10.07.2016

Շնորհալի։ Հանելուկները.

 1. Արքա չունեն, սակայն արագ
  Կազմում են մեծ, ահեղ բանակ,
  Հենց մտնում են արտը հասած՝
  Բերքն են հնձում առանց դանակ:
 2. Հսկայական փռում թխած
  Մի գաթա կա սիրուն, գլոր,
  Թխողն ինչքան ծայրից պոկում,
  Նորից է նա դառնում կլոր:
 3. Ճարտարագետ և իմաստուն,
  Ծաղկի փոշուց շինում է տուն,
  Լեզուն՝ քաղցր, ինքը բարի,
  Չունի դադար, հանգիստ ու քուն:
 4. Նա ապրում է շարժուն տան մեջ,
  Ծտի նման խայտում անվերջ,
  Առավոտից մինչ իրիկուն
  Չունի հանգիստ ու չունի քուն:

Բնորոշել հանելուկները։ Հանելուկ հորինել դպրոցական հանրակրթական առարկաներից ամենասիրածի մասին։ Հանելուկի կառուցվածքը. համեմատությունը, փոխաբերությունը հանելուկում։

Կարդալ Շնորհալու կենսագրությունը, նշել, թե տրված պնդումներից որն է ճիշտ.

 1. Շնորհալին ձեռնադրվել է վեհափառ հայրապետ։
 2. Շնորհալին գրել է միայն հանելուկներ։
 3. Շնորհալին իր այս պատվանունը ստացել է վեհափառ ձեռնադրվելիս։
 4. Շնորհալին ծնվել և ապրել է Կիլիկիայում։
 5. Շնորհալի հանրային կյանք կառուցելու միջոցով ամրացնում էր պետականությունը։
 6. «Առավոտ լուսոյ»-ն Շնորհալու հանելուկներից է։
 7. «Առավոտ լուսոյ»-ն Շնորհալին գրել է իր աշակերտների համար։

Առաջադրանք -Կարդալ «Առավոտ լուսոյ» շարականը, առաջին 4 տունը անգիր սովորել։ Պարզել՝ ինչ է նշանակում «Ծայրակապ»։