10.12.2016

Հանձնարարված փոխադրության ընթերցում։

 1. Բայական անդամի լրացումներ։ Գործողության առարկա և գործողության հանգամանք ցույց տվող լրացումներ՝ խնդիրներ և պարագաներ։
 2. Խնդիրների երկու խումբը՝ ուղիղ խնդիր և անուղղակի խնդիրներ։
 3. Ուղիղ խնդիր։ Ուղիղ խնդրի և ենթակայի տարբերությունը։
 4. Ուղիղ խնդրի և հանգման խնդրի տարբերությունները։

 

 1. Տրված նախադասություններում գտնել ուղիղ խնդիրները։

 

 • Լսում եմ լեռան գյուղերի ամենալավ մարդու նվագը։
 • Նրանք այրվող ծառերի միջից եղջյուրներով բացում էին իրենց ճանապարհը։
 • Լուսնյակի նուրբ շողերը լուսեղեն քարերի պես ծրարել էին նրա դեմքը։
 • Բահով առուն մաքրելիս Մարգարի աչքովն ընկնում է կորցրած սանրը։
 • Կինը պահարանից հանեց ծխից սևացած թեյամանը։
 • Երրորդ ձիավորն իզուր էր փորձում մտրակով շներին հեռացնել։
 • Այնուհետև բարբարոսները նրանց քշել են արևմուտք։
 • Ես չգիտեմ, թե ինչով հղկեմ այս կարծր քարերը։
 • Շրջապատում ոչ ոք նրան չէր նկատում։
 • Մենք սիրում ենք նրանց՝ իբրև բանիմաց ու բարեհամբույր մարդկանց։