10.14.2016

Շնորհալու «Առավոտ լուսո» բանաստեղծության ընթերցում, մեկնաբանում։

Կարդալ Նահապետ Քուչակի մասին դասագրքից կամ համացանցից։ Փոխադրել տեքստը գրավոր։
Նախօրոք կարդացած հայրենները ներկայացնել ժամանակակից հայերեն։

Կարդալ հայրենի մասին։ Կարդալ նաև ուրիշ հայրեններ (դասագրքից), բանավոր բացատրել դրանց իմաստը։

Տանը՝ անգիր սովորել 10 հայրեն։