11.04.2016

Սայաթ-Նովա։ Տեղեկություններ Սայաթ-Նովայի մասին։ «Աշխարհումս ախ չիմ քաշի», «Բլբուլի հիդ լաց իս էլի», «Աշխարհս մե փանջարա է», «Դուն էն գլխեն իմաստուն իս» բանաստեղծությունները փոխադրել ժամանակակից գրական հայերենի, ներկայացնել

ա) բովանդակությունը
բ) պատկերները, արտահայտչամիջոցները (համեմատություններ, փոխաբերություններ և այլն)։

Գրել ւարդացած յուրաքանչյուր բանաստեղծության մեկնաբանություն-փոխադրումը։

ՀԱՏՈՒԿ առաջադրանք
Համո Սահյան
ՊԱՊԸ

Իմ պապը տնկել է
Մեր գյուղի շիվերը,
Իմ պապը պայտել է
Մեր գյուղի ձիերը:
Իմ պապը մեր գյուղի
Պատերը շարել է
Եվ բոլոր կամերը
Մեն-մենակ քարել է:
Ջրել է իր այգին,
Ու մարգը բահել է,
Եվ արդար քրտինքով
Իր տունը պահել է:
Իմ պապը վարել է,
Իմ պապը ցանել է,
Իսկ հնձի ժամանակ
Ձեռքի մեջ մանգաղի
Դաստակը ցավել է:
Իմ պապը հողի հետ
Խորհել ու խոսել է,
Ամպի հետ արտասվել,
Ջրի հետ հոսել է…
Մի օր էլ, երբ հանկարծ
Ծալվել են ծնկները,
Զարմանքից քարացել,
Ամոթից շիկնել է:
Թողել է նա մաճը
Եվ շունչը պահել է,
Եվ հետո քրտինքը
Ճակատին պաղել է:
Եվ պապը ակոսում
Պառկել ու քնել է,
Խառնվել այն հողին,
Որ իրեն սնել է:

  1. Ո՞ւմ պապի մասին է խոսքը։
  2.  Ի՞նչ է արել պապը. թվարկիր մեկ տողով։
  3. Քո պապի մասին պատմիր։ Ի՞նչ է արել, ի՞նչ է անում։