Լրատվությունը դպրոցում

Մանկավարժական աշխատողի վերապատրաստման նախագիծ (հունիսի 18-20)

Պարապմունքի տևողությունը՝ 30 րոպե 
Պարապմունքների վայրը
՝ Ավագ դպրոց, 3-1 լսարան
Փորձառության վայրը՝ Կրթահամալիրի տարբեր դպրոցներն ու հաստատությունները, ճամփորդության վայրերը։
Մասնակիցները՝  նախագիծն ընտրած դասավանդողներն ու սովորողները, այլ մասնակիցներ։

Հունիսի 18

  1. Դպրոցական լրատվութունը՝ որպես լեզվագործունեություն և մեդիամշակույթի դաստիարակում։ Լրատվության կազմակերպման խնդիրները։
  2. Լրատվության միջոցները (աուդիոլրատվություն և գրավոր լրատվություն)։ Դրանց առանձնահատկությունները նշանակությունը։ Դասավանդողի և սովորողի մասնակցության չափաբաժինը։
  3. Գրավոր լրատվության կազմակերպումը։ Լրտվական կաղապար, լրատվական լեզու (գրավոր լրատվություն կազմակերպելու փորձ)։

Հունիսի 19

  1. Աուդիոլրատվություն։ Բանավոր խոսքի առանձնահատկոււթյունները։ Հաղորդավարի և հաղորդման մասնակցի խոսքերը։ Մեջբերվող խոսք։
  2. Ձայնագրիչի հետ աշխատանք։
  3. Աուդիոտեղեկատվության փորձառություն։

Հունիսի 20

  1. Խմբագրման և մոնտաժի հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները։
  2. Մոնտաժային ծրագրերի ուսումնասիրում, մոնտաժի փորձ։