Խարույկ-3

Թեման՝ «Հերոսություն»

Վայրը՝ «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի առաջին հարկ։

Սկիզբը՝ 13.00

Մասնակիցները՝ սովորողներ, դասավանդողներ։

Վարում է Մարգարիտա Կարախանյանը