Վ.Սարոյան. Գաստոնը

«Կրթական փոխանակումներ» նախագծով ընթերցում-քննարկում ավագ դպրպոցի ընթերցասրահում

  • Զրույց՝ մեդիամիջավայրը լեզուների և գրականության դասի ընթացքում (ներկայացնում ենք նեթբուքների կիրառությունը դասի ժամանակ)։
  • Պատմվածքի ընթերցում ։
  • Պատմվածքի՝ անգլերեն տարբերակից հատվածների ընթերցում, համապատասխան հայերեն հատվածների հետ համեմատում։
  • Խաղ-քննարկում՝ դատավարություն։ Ընտրվում են դատախազ, դատավոր, հայցվոր և պատասխանող։ Վկաները՝ ըստ անհրաժեշտության՝ էվրիստիկ սկզբունքով։
  • Ամփոփում. տպավորություններն են պատմում հյուերը։
  • Լուսաբանում։