Փետրվար-մայիս աշխատաժամանակ

Դասավանդողի անհատական աշխատաժամանակ -Հունվարի 28- մայիսի 30