03.21.2018

Դիմավոր բայեր. Դեմքի, թվի ժամանակի քերականական կարգերը։ Անցյալ ժամնակի տարողունակությունը, ներկա ժամանակի տարողունակությունը։ Եղանակի քերականական կարգը։

Առաջադրանք. Գտնել դիմավոր բայերը, որոշել դեմքը, թիվը, ժամանակը, եղանակը։

Ցանկություններից վախենալը

էջ 57, վ. 97, էջ 58-60, վ.101-115, էջ 60-61, վ. մինչև 121