02.19.2018

  1. «Թմկաբերդի առումը» պոեմի նախերգանքի ամեն քառատող մեկ բարդ նախադասությունից է բաղկացած։ Որոշիր, թե ամեն նախադասության կազմում քանի բաղադրիչ նախադասություն կա։ Ուշադրություն դարձրու բաղադրիչ նախադասությունների կետադրությանը։
  2. Նախադասության լրացումները բաժանվում են գոյականական և բայական անդամի լիրացումների։ Որոշիր, թե «Թմկաբերդի առումը» պոեմի 1-ին մասում որն է շատ՝ գոյականի, թե՞ բայի լրացումը։
  3. Որոշիչը գոյականի լրացում է, որ պատասխանում է ինչպիսի՞, որպիսի՞, ո՞ր որքա՞ն հարցերին։ Պոեմի 3-րդ հատվածից գտիր որոշիչները։