02.27.2018

Գոյականական անդամի լրացումները և կետադրությունը

«Հին աստվածներ» պիեսի շուրջ սովորողների էսսեների ընթերցում։

Էսսեին ներկայացվող պահանջները.

  1. Նախբան՝ դրույթ՝ ասելիքի շուրջ, թեման ներկայացնող 1—2 նախադասություն։
  2. Բուն շարադրանքը՝  Նախաբանում առաջ քաշած դրույթի հաստատում ա) կյանքից, բ) ընդհանրապես գրականությունից կամ արվեստի այլ ճյուղերից  գ) տվյալ ստեղծագործությունից բերված օրինակներով։
  3. Ամփոփում՝ մեկ ասույթով, նախադասությամբ կամ համեմատությամբ ամբողջացում։ Էսսեի թեմաները՝ նախորդ դասում։

Սիմվոլիզմի ոչ հայ ներկայացուցիչները։ Կարդալ Ստեֆան Մալարմեի «Տեսիլքը» , Արթյուր Ռեմբոյի «Զգայունություն» , Ռայներ Մարիա Ռիլկեի «Հավանաբար», Էմիլ Վերհարնի «Գլուխը» ,  Վալերի Բրյուսով. բանաստեղծություններ։

Համեմատում հայ սիմվոլիստների՝ Տերյանի, Մեծարենցի, Չարենցի բանաստեղծությունների հետ։

Ձայնագրում։