03.05.2018

  1. Տրված քառյակներից գտնել որոշիչները.

***
Նորուզի սյուքը ալ վարդին լավ է,
Սիրահար զույգը թարմ մարգին լավ է.
Հերիք դարդ անես անցածի մասին –
Այսօրվա օրն է ամենից լավը:

***
Վշտի տան մեջ հավետ փակված տոկացողը մենք ենք, որ կանք,
Այրվող սրտից անվերջ հորդող արցունք – ցողը մենք ենք, որ կանք,
Տանջանքի մեջ մի փուշ բախտ երազողը մենք ենք, որ կանք,
Եվ այս դաժան, այս անողոք, բախտի զոհը մենք ենք, որ կանք:

2. Տրված քառյակներից գտնել հատկացուցիչները

***
Իմ մարմինը, հոգուս նման, սիրո վշտից խիստ հագեցավ,
Արնաշաղախ արտասուքս թարթիչներիս մարջան դարձավ,
Բաժանումի տառապանքից խանդի կրակն ահանգնացավ,
Հաստատ գիտեմ, դժոխքում է լոկ վիճակվում այսպիսի ցավ:

***
Գինուս կուժը դու կոտրեցիր, Աստված իմ,
Բախտիս դուռը դու փակեցիր, Աստված իմ,
Իմ ալ գինին դու թափեցիր Աստված իմ,
Ես եմ խմում` դու հարբեցիր, Աստված իմ:

3. Տրված հատվածում լրացնել բաց թողած տառերը և կետադրել։

16