03.19.2018

«Ապրենք միասին» նախագծի շրջանակներում

Սովորողների գրած էսսեների ընթերցում և քննարկում։

Սիրո և ազատության ձգտման մշակույթը Ֆրանսիական պոեզիայում և հայկական միջնադարյան խաղիկներում։

(1, 5, 8, 12, 15, 22, 28, 29, 32, 37, 43, 47, 59, 84, 88, 91, 93)